24.4.2018 / Gösterim Sayısı : 445

Bireysel Sulama Sistemleri Hibe Desteği Almaya Hak Kazananlar Belli Oldu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2018/14) Kapsamında İlimizde yapılan sulama projesi başvurularının değerlendirmesi tamamlanmıştır. Başvurusu kabul edilen 254 projenin tamamı destekleme kapsamına alınmıştır.

Başvuru sahiplerinin 04.05.2018 tarihini takip eden 10 gün içerisinde İl Müdürlüğümüze başvurarak Hibe Sözleşmesi imzalaması gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayan yatırımcılarla sözleşme imzalanmayacak olup, destekten yararlandırılmayacaklardır. 

Onaylanan asil başvuru sahibi listeleri; 24.04.2018 tarihinden itibaren 10 gün süreyle, İl Müdürlüğümüz internet sitesinde ve duyuru panolarında yayınlanacak olup, Tebliğin ilgili maddeleri gereği bu başvuru sahiplerine ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında başvuruda bulunan İlimiz yatırımcılarına önemle duyurulur.


Hibe Desteği Almaya Hak Kazanan Yatırımcı Listesine ulaşmak için Tıklayınız…​


Ayrıntılı bilgi için       :

Telefon No: 0366 214 10 75 - 120

Web adresi: http://www.tarim.gov.tr; http://www.kastamonu.tarim.gov.tr/Kastamonu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü


''