İl Müdürlüğü Süreçler

1-Denetim ve Kontrol Süreci

2-Tarımsal Altyapı Temel Süreçleri

3-Yetkilendirme Belgelendirme Süreci

4-Tarımsal Desteklemeler Temel Süreci

5-Tarımsal Eğitim, Yayım ve Veriler Süreci

6-Bitki ve Hayvan Sağlığı Süreci

7- Destek Hizmetleri Süreci

Tablo_01 Temel Süreçlerin Sınıflandırılması Tablosu

''