T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

6 HAVZADA NEHİR HAVZASI YÖNETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI TEKNİK YARDIM PROJESİ PAYDAŞ DANIŞMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yayın Tarihi : 11.5.2022

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA-2 dönemi kapsamında, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen "6 Havzada Nehir Havzası Yönetim Planlarının Hazırlanması İçin Teknik Yardım Projesi" Paydaş Danışma Toplantısı 10 Mayıs 2022 tarihinde, Kastamonu Dedeman Park Otelinde, 09.30-12.30 saatleri arasında gerçekleştirildi.

Toplantı, Proje Direktörü Sayın Ünal SAYMAN'ın konuşmaları ile başlamış olup, Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Bilal DİKMEN ve Kastamonu Valisi Sayın Avni ÇAKIR'ın konuşmaları ile devam etti.

Projeye ilişkin teknik sunum, Proje Takım Lideri Sayın Dr. Jaroslav SLOBODNIK tarafından aktarıldı. Sayın SLOBODNIK sunumlarını takiben, katılımcıların sorularını kabul etti. Batı Karadeniz Havzasına ilişkin teknik sunumu ise Batı Karadeniz Havza Sorumlusu Sayın Hamza ÖZGÜLER katılımcıların dikkatine arz etti. Sayın ÖZGÜLER, sunumlarının ardından, katılımcıların sorularını yanıtladı. Toplantı, su yönetimi konusunda çalışan merkez kurumlardan, havzadaki kurumların temsilcilerinden ve teknik yardım ekibinden oluşan 100'ü aşkın katılımcının katkılarıyla, verimli şekilde tamamlandı.

42 ay sürecek proje, Eylül 2021'de başlamış olup, projenin Mart 2025'te bitirilmesi planlanmaktadır.

Projenin Sözleşme Makamı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Yatırımları Daire Başkanlığı olup, nihai faydalanıcısı Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'dür. Proje bütçesi 6.915.000 Avro'dur.

DAI, NFB Mühendislik ve Müşavirlik, Finlandiya Çevre Enstitüsü SYKE ve ACC Danışmanlık'tan oluşan konsorsiyum projeyi yürütmektedir.

Projede genel olarak, AB SÇD (2000/60/EC) ve ilgili kardeş direktiflerin uygulanması yoluyla 6 havzadaki tüm su kütlelerinde iyi su durumuna ulaşılması ve ilgili sektörlerin ihtiyaç duydukları suyun adil, verimli ve planlı bir şekilde paylaştırılması hedeflenmektedir.     

Proje genel hedefi ve amacına dayalı olarak ulaşılacak kilit çıktılar şunlardır:

  1. 6 adet Nehir Havzası Yönetim Planının (NHYP) hazırlanması yoluyla Çevre ve İklim Değişikliği Faslının kapanış kriterinin yerine getirilmesi konusunda ilerleme kaydedilecektir.
  2. İklim değişikliğinin etkileri ve kuraklık analizleri dikkate alınarak suyun 6 havzada paylaşılmasından ziyade, su kullanımının faydalarının paylaşılmasına bağlı olarak 6 adet Sektörel Su Tahsis Planının (SSTP) hazırlanması yoluyla her sektör için su talebinin hakkaniyetli bir şekilde karşılanması sağlanacaktır.
  3. Havzaya özgü SSTP'lerin gerekliliklerinin uygulanabilmesi için mevcut kurumsal yapının güçlendirilmesine yönelik mevzuat hazırlanacaktır.
  4. Kurumsal kapasite ve halkın farkındalığı artırılacaktır.
  5. Doğu Akdeniz Havzasında Çevresel Kalite Standartlarının uygulanmasının çevre ve sağlık üzerindeki etkileri belirlenecektir.

Proje kapsamında, 6 havza için, Nehir Havzası Yönetim Planları'nın önemli bileşenleri olan Karakterizasyon Raporu, Önemli Su Yönetimi Konuları Raporu, İzleme Raporu, Çevresel Hedefler Raporu ve Tedbirler Programı ile Sektörel Su Tahsis Planları ve Stratejik Çevresel Değerlendirme Raporları da hazırlanacaktır.

Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere, proje çalışmaları Türkiye'nin toplam yüzölçümünün, nüfusunun ve su potansiyelinin önemli bir kısmını kapsayacaktır:

HAVZAYüzölçümü (km2)Su Potansiyeli (hm3)Nüfus (Kişi)
Antalya20.33112.9442.694.889
Batı Karadeniz28.92210.7971.923.238
Doğu Akdeniz21.8077.5591.769.938
Doğu Karadeniz22.84416.4262.465.878
Kızılırmak82.1097.0044.474.093
Marmara23.0857.442*18.880.220
TOPLAM199.09862.17232.208.256
ÜLKE GENELİNE ORANI%25,54%33,54%38,71

*Değer sadece Anadolu kısmı için verilmiştir.