T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İHSANGAZİ'DE MERGÜZE, ATASİYEZ ve KASTAMONU SİYEZ BUĞDAYI POPÜLASYONU DEMONSTRASYONU

Yayın Tarihi : 23.08.2022

2016 yılında imzalanan iş birliği protokolü ile hayata geçirilen; "Siyez Buğdayında (Triticum monococcum L. subsp. monococcum) Seleksiyon Islahı İçin Başlangıç Materyalinin Oluşturulması Projesi" kapsamında; siyez buğdayı çeşit tesciline hazırlık olarak, İhsangazi'den 40, Seydiler'den 5, Kastamonu Merkezden 4 ve Devrekâni'den de 1 çiftçi olmak üzere toplamda 50 çiftçinin tarlalarından siyez buğdayı başakları seçilerek toplanmıştı.

Toplanan siyez buğdayı başakları 2016 yılından bu yana düzenli olarak her yıl hem İhsangazi İlçesinde hem de Ankara da Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü deneme parsellerinde ekilerek yürütülen altı (6) yıllık çalışmanın sonucunda Dr. Ayten SALANTUR 'un tescile aday sunduğu iki adet siyez buğdayı çeşit adayı 15 Nisan 2021 tarihinde MERGÜZE ve ATASİYEZ isminde tescil edilmişti.

Tescillenen MERGÜZE ve ATASİYEZ çeşitleri ile tescile hazırlık aşamasında yukarıda bahsi geçen yerlerden toplanan tüm Kastamonu siyez buğdayları karıştırılarak (Kastamonu Siyez Buğdayı Popülasyonu) İhsangazi İlçemizde 09 Kasım 2021 tarihinde Yeni Mahallede ekildi. Ekilen siyez buğdaylarının gözlemleri muhtelif zamanlarda İhsangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce yapıldı ve 20 Temmuz 2022 tarihinde hasat edilerek örnek başaklar saklanmak üzere toplandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak siyez buğdayı konusunda bundan sonraki amacımız; Üretilen Kastamonu Siyez Buğdayı Popülasyonunu koruyup çoğaltmak ve yaygınlaştırmak ayrıca tescil edilen Mergüze ve Atasiyez çeşitlerinin de öncelikli İhsangazi İlçemiz olmak üzere tüm İlimizde sertifikalı tohumluk üretimlerinin gerçekleştirilmesidir. Bu bağlamda çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir.