T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

DADAY İLÇESİNDE ALİPAŞA, SİYAHLAR, BAĞIŞLAR KÖYLERİNDE ETKİN VE VERİMLİ SULAMA SİSTEMLERİ EĞİTİMİ VERİLDİ

Yayın Tarihi : 23.9.2022

Tarımsal kuraklıkla mücadelenin artırılması ve sulamanın etkinleştirilmesi amacıyla düzenlenen Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri Eğitimi, Siyahlar Köy Camiinde gerçekleştirildi.

Eğitimlere katılan Alipaşa, Siyahlar, Bağışlar köyü çiftçilerine modern sulama sistemleri uygulama becerilerinin artırılması ve sulama randımanının yükseltilmesi amacıyla; tarımsal sulamanın önemi, küresel iklim değişikliği ve arazi toplulaştırmasının sulamaya etkisi, toprak neminin ölçülmesi, toprağın su alma hızı, bitkilerin su ihtiyacı, sulama suyu miktarı ve sulama zamanının belirlenmesi, damla sulama sisteminin tanıtımı ve üstünlükleri, damla sulama sistemini oluşturan unsurların planlaması, damla sulama sisteminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları, damla sulama sisteminin bakımı ve işletilmesi, yağmurlama sulama sisteminin tanıtımı ve üstünlükleri, yağmurlama sulama sistemini oluşturan unsurların planlanması, yağmurlama sulama sisteminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları, yağmurlama sulama sisteminin bakımı ve işletilmesi, sulama sistemlerinin karşılaştırılması, basınçlı sulama sistemlerinde boru tiplerinin ve boru çaplarının seçimi, sulama sistemlerinde uygun pompa seçimi, drenajın tanımı ve önemi, açık ve kapalı drenaj sistemlerinde bilgilendirme yapıldı.

Yapımı bitmek üzere olan ve kısmı olarak faaliyetine kapalı basınçlı olarak sulamaya açılan Bezirgan Hazım- Kılıç Barajı sulama sahasındaki diğer köylerdeki üreticilerin bilinçli sulamaya geçilmesi amacıyla eğitimler devam ettirilecektir.

Toplantı sonunda 26 kursiyere katılım belgeleri verilmiş olup, 6-7 Ekim tarihleri arası yapılması planlanan sulama teknik gezisine gitmek isteyen iki asil ve bir yedek kursiyerin ismi kura ile belirlendi.