T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

ÇİFTÇİ EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR

Yayın Tarihi : 27.9.2022

Daday İlçesi Bayramlı köyünde Davut, Çayırlı ve Bayramlı köyünün değerli çiftçileri ile İl Müdürlüğümüz teknik personeli Ziraat Mühendisi Ömür ONUR ve Sosyolog Aysu KÖSERECEP 'in katılımıyla çiftçi eğitimi ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ve Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile üyeleri içerisinde kadın çiftçilerin yer aldığı Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde kadın çiftçi eğitimleri düzenlenmektedir. Bu eğitimlerde İl Müdürlüğümüz olarak temel amacımız kooperatif üyesi kadınların içerisinde bulundukları birliğin işlevleri ile görevlerini bilmelerini sağlamaktır. Bu eğitim toplantılarında diğer bir amacımız kadın çiftçileri kooperatif içindeki konumları hakkında bilgilendirmek, toplum içerisindeki rolleri ve toplumdaki değerleri konusunda onlara ışık tutmak ve böylelikle onların bu konudaki bilinç ve farkındalık düzeylerinin artışına katkı sağlamak, kadınlara toplum içindeki rolleri, aile içi iletişimin önemi ve erken çocukluk döneminde çocuk eğitiminde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirmeler yapmaktır.

Eğitimde Sosyolog KÖSERECEP aile içi iletişim ve erken çocukluk döneminde ailede verilen eğitimin önemi; iletişimi tahrip eden, ortadan kaldıran iletişim engelleri ve bunların çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri; kırsal alanda dezavantajlı grup içerisinde yer alan kadın ve çocukların toplum içerisindeki sosyo- kültürel durumları; cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları arasındaki farklar; toplumsal cinsiyet rolleri ve cinsiyetçilik; kırsal alanda erken çocukluk eğitimin önemi ve onlarla iletişime geçerken dikkat etmemiz gereken noktalar hakkında bilgiler verdi. Ayrıca KÖSERECEP; "Bireylerin ilk deneyimlerini kazandıkları, ilk tutum ve davranışlarının belirlendiği ortam aile ortamıdır. Çocuğa yöneltilen ve ona karşı takınılan davranış çocuğun tüm yaşamı ve kişiliği üzerinde etkili olmaktadır. Bu durum toplumun geleceği için "sevgi, saygı ve güvene dayalı sağlıklı aile içi iletişim" ne denli önemli olduğunu göstermektedir. Çocuklarımızla iletişim kurarken emir verme, tehdit etme, suçlama, eleştirme, utandırma, olayı küçümseme, gözdağı verme gibi iletişimi bozan ve ortadan kaldıran iletişim engellerinden kaçınmamız gerekmektedir. Zamanınız ne kadar az, işimiz ne derece önemli olursa olsun çocuklarımız ihtiyaç duyduğunda onlara sevgi ile yaklaşmalı ve onlarla " kaliteli vakit" geçirmeliyiz." dedi. KÖSERECEP toplumsal cinsiyet konusunda kırsal alanda dezavantajlı grup içerisinde yer alan kadınların sosyal dışlanmaya maruz kalmasının temelinde cinsiyet ayrımcılığının yatmakta olduğunu ve bu durumun toplumsallaşma süreciyle kuşaktan kuşağa aktarıldığını da ifade etti.

Ziraat Mühendisi Ömür ONUR tarafından ise çiftçilerimize, kadın kooperatifçiliği ve üretimde kadının yeri, kadının ekonomideki ve üretimdeki önemi ile hububat ekimi konularında bilgiler verdi. Karabuğday ve Karabuğday Yetiştiriciliği ile Mürver Yetiştiriciliği konuları anlatıldı. ONUR, "Kadın dünyanın en üretken varlığı. İhtiyaç duyduğumuz ve tükettiğimiz her şeyin içinde kadın var. En başta da sevginin. Peki, kırsaldaki kadın kendi değerinin farkında mıdır? Asıl bu sorunun cevabıdır bizim için önemli olan. Üreten, yoktan var eden, kırsalda elini her taşın altına koyan ve tuttuğunu koparan kadın, sıra emeğinin değerlendirilmesine, alın terinin paraya dönüşmesinde hep yapayalnızdır. İşte bu süreçte devreye Kooperatifler girmeli, kadınlar bir araya gelmeli ve tek bir güç olarak emeğini değerlendirebilmeli. Kırsal kesimde kurulacak Kadın Kooperatifleri üretilenin satışında üretenin yaşadığı/yaşayacağı sorunları ortadan kaldıracaktır. Böylece kırsalda kadınlarımızın güçlenmesi ve kendi kendilerine yeter hale gelmesi için önemli de bir adım atılmış olacaktır." diyerek konunun önemine değindi.

ONUR konuşmasına "Tüm bunların yanı sıra en büyük hedefimiz, yurdumuzun diğer bölgelerinde aktif olarak çalışan ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlayan üyelerini kadın çiftçilerin oluşturduğu bir Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurmak ve kadınlarımızı ekonomiye kazandırmaktadır. Bu konuda üretmek, ürettiğini satmak ve kendi kendine yetmek isteyen kadın çiftçilerimize sesleniyoruz. Bizler sizin istediklerinizi yerine getirmek, yerine getiremeyeceklerimiz için ise gerekli yerlerle görüşerek çözüm bulmak için bu eğitimleri düzenliyoruz. Kadınlarımız istedikçe bizler bu eğitimleri yapmaya ve kırsalda yaşayan her kadına ulaşmaya kararlıyız. Kadın çiftçilerimizin her zaman destekçisi ve yardımcısı olacağız."  şeklinde devam etti. Erkek çiftçilerimizden karabuğday yetiştiriciliği konusunda yönelttiği sorular cevaplandı ve karabuğday yetiştiriciliği konusunda gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitimde erkek çiftçilerimize kadına yönelik şiddetle mücadele programı çerçevesinde " 5 Milyon Erkeğe Farkındalık Eğitimi Verilmesi Projesi " kapsamında kadına yönelik şiddet konusunda "Kadına El Kalkamaz" temasıyla bilgilendirme de yapıldı. Bu konuda KÖSERECEP "Şiddet sadece kırsal kesimde ya da eğitim düzeyi düşük toplumlarda fiziksel olarak yaşanan bir olay değildir. Araştırmalar bize şiddetin toplumun her kesiminde farklı şekillerde görüldüğünü göstermektedir. Kadına şiddet konusu sadece kadını ilgilendiren bir konu değildir. Şiddet sebep ve sonuçları itibariyle tüm toplumu ilgilendiren bir olaydır. Bu nedenle toplumsal mücadele gerektirmektedir." dedi.

Çiftçilerimizin yönelttiği soruların cevaplanması ve deneyimlerinin dinlenmesinin ardından işletme ziyaretleri yapılarak toplantı sonlandırıldı.