T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Düve Alım Desteği Resmi Gazetede Yayımlandı

Yayın Tarihi : 12.12.2023
2023 yılında uygulanacak tarımsal desteklemelere ilişkin hususları kapsayan 14/09/2023 tarihli ve 7613 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar'a dayanılarak hazırlanan “Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No:2023/41)" 26 Kasım 2023 tarih ve 32381 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

İlgili Karar, Tebliğ hükümlerine ve 09.12.2023 tarihli ve 12307664 sayılı yazı ile belirlenen Düve Alım Desteği Uygulama Esaslarına göre; Düve alım desteği başvuruları 11.12.2023 - 07.01.2024 tarihleri arasında İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince alınacaktır.

Bu kapsamda desteklemeden yararlandırılacak düveler ;

Etçi Irklar: Angus, Charolais, Limousin, Hereford, Belgium Blue,

Kombine Irklar: Simental (Fleckvieh), Brown Swiss, Mondbeliard,

Sütçü ırklar: Jersey (Karadeniz Bölgesindeki iller), Holstein,

Manda olarak belirlenmiştir.

Desteklemeye esas 2023 yılı damızlık gebe düve fiyatı 100.000 TL/baş, 8-15 aylık damızlık boş dişi sığır fiyatı 50.000 TL/baş, damızlık gebe manda fiyatı 70.000 TL/baş, 8-15 aylık damızlık boş dişi manda fiyatı 35.000 TL/baş olarak belirlenmiştir.

Destek miktarı, düve/manda başına desteklemeye esas Bakanlıkça belirlenen fiyatın;

1)Düve/manda düvesi yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri ile yetiştirici/üretici örgütlerinden temin edilen düvelerde %30'undan,

2) Yurt içinde doğmuş olması şartıyla; hastalıktan ari işletmeler ile düve merkezlerinden temin edilen düveler ile,

3) Yurt içinde doğmuş olması şartıyla Bakanlığa bağlı laboratuvarlarda SNP (Single Nucleotide Polimorphism) genotiplemesi yapılarak Genomik Damızlık Değeri hesaplanması sonucunda damızlık değerleri haiz düvelerin, hastalıktan ari işletmelerden, düve/manda düvesi yetiştirici merkezlerinden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri ile yetiştirici/üretici örgütlerinden temin edilmesi durumunda ise %50'den, fazla olamaz.