T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

KDAKP'NİN DESTEĞİYLE SÜT ÜRETİCİLERİNİN EMEĞİ KAZANCA DÖNÜŞÜYOR

Yayın Tarihi : 3.01.2024

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nin hibe destekleriyle, Kastamonu'da 32 köyde, “Süt Toplama Merkezleri Yapımı ve Modernizasyonları" tamamlanarak üreticilerimizin hizmetine sunuldu.

Bakanlığımız tarafından uygulanan ve bir kısım finansmanı Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından sağlanan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında, Kastamonu ilinde “Yeni Süt Toplama Merkezi Yapımı ve Süt Toplama Merkezi Modernizasyonu" projeleriyle bölgede süt hayvancılığı ile geçimini sağlayan üreticilerin 'sütün pazarlanması' sorunu ortadan kaldırılarak çiftçilerimizin gelirinin arttırılması hedeflendi.

Kastamonu ilinde süt üretimi altyapısının güçlendirilmesi, sütte soğuk zincir oluşturularak kalitenin ve üreticilerimizin gelirinin artırılması amacıyla 4 köyde Yeni Süt Toplama Merkezi yapımı, 28 köyde Süt Toplama Merkezi Modernizasyonu tamamlandı. Proje kapsamında kooperatiflerimize, 5 ve 3 tonluk süt soğutma tankı, 40 ve 70 kw'lık jeneratör, baskül otomasyon, ön alım tankı, santrifüj pompa, süt analiz cihazı ve pH metre alımları gerçekleştirildi.

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında verilen hibe destekleriyle yeniden yapımı ve modernizasyonları tamamlanan Süt Toplama Merkezleri sayesinde süt toplama işi artık kooperatifler bünyesinde yapılıyor ve soğutulmuş çiğ süt olarak süt işleme tesislerine pazarlanıyor.

2022 ve 2023 yıllarında tamamlanan “Yeni Süt Toplama Merkezleri ve Modernizasyonları" ile aylık süt üretimi 1 milyon 699 bin 248 litreden %15 artışla 1 milyon 954 bin 601 litreye ulaşmış oldu. 32 köyde 5 bin 140 kişinin faydalandığı yatırımlara KDAKP'den toplam 3 milyon 527 bin 14 TL hibe desteği verildi.

Üreticilerin emeğinin kazanca dönüştürüldüğü Süt Toplama Merkezleri'nde her gün yaklaşık 60 ton çiğ süt toplanarak pazarlanıyor. Proje ile Kastamonu ili genelinde soğuk zincire dâhil olan süt miktarı günlük 175 tona yükseldi. Soğutulmuş sütün fiyatının yükselmesi ve Bakanlık katkısı ile birlikte üreticilerin gelirinde de önemli bir artış sağlandı.

Üreticilerimizin gelirinde, litre başına yaklaşık 2,50 TL'lik bir gelir artışı olduğu göz önüne alınarak; 60 ton sütten, günlük 150 bin TL, aylık 4.5 milyon TL, yıllık 54 milyon TL ilave bir artış sağlanıyor. Bununla birlikte, “Süt Toplama" ağına dâhil olan çiftçilerimize, soğuk zincir sistemine giren çiğ süte Bakanlığımızın litre başına vermiş olduğu 55 krş destek ile 19 milyon 815 bin 278 TL ilave gelir sağlanmış oldu.  Proje kapsamında alınan süt analiz cihazı sayesinde Bakanlığımızın sistemine entegrasyon sağlanarak üreticilerimiz 'süt prim desteği'nden de yararlanmaya başladı. Süt toplama merkezleri ve soğuk zincir sayesinde nakliye masrafları önemli ölçüde azalarak kalite ile ilgili yaşanan sorunlar da ortadan kaldırılmış oldu. Süt toplama sistemi sayesinde, kooperatif aracılığı ile sütlerini pazarlayan üreticilerimiz ödemelerini düzenli olarak almaya başladı, bu sayede süt üreticiliğine olan ilgi de artmaya başladı.