T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

AZDAVAY KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİMİ

Yayın Tarihi : 11.03.2024

​          24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 55 inci ve 65 inci maddelerinin üçüncü fıkraları uyarınca, çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin alması gereken kooperatifçilik eğitimi, S.S. Azdavay Kooperatifler Birliği'nin girişimleri ile eğitim sağlayıcı olarak, Orman Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Sayın Erdem KAPLAN, Teftiş Kurulu Başkanı Sayın Mustafa ÜN, İdari ve Mali İşler Müdürü Sayın Mustafa Kemal YILMAZ tarafından, Kastamonu Ticaret İl Müdürü Sayın Halil ALPER, Azdavay Belediye Başkanı Sayın Osman Nuri CİVELEK, S.S. Azdavay Kooperatifler Birliği Başkanı Sayın Fahrettin CEBECİ, Azdavay İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sayın İbrahim ÖZKAN' ın da katılımlarıyla Azdavay İlçesinde düzenlendi.

        Azdavay Belediyesi Hilmi Gökçen Konferans Salonunda düzenlenen eğitime, İlçede faaliyet gösteren S.S. Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin yanı sıra, Azdavay Yerel Eylem Grubu ve Azdavay Kadın Kooperatifi de katıldı. Oldukça verimli geçen eğitimde, yeni çıkan kooperatifler kanunu, KOOPBİS sistemi ve 2024 yılında geçilecek olan Yeni Ana Sözleşmeler ve getirdiği yenilikler detaylarıyla anlatıldı.

        Eğitim boyunca ana başlıklarıyla; Kooperatifçilik kavramı ve önemi, Kooperatiflerin kuruluş ve ana sözleşme değişiklik işlemleri, Kooperatiflerde ortaklık sıfatının kazanılması ve kaybedilmesi, Ortakların hakları ve ödevleri, Kooperatif genel kurulu, Kooperatif yönetim ve denetim kurulu, Kooperatiflerin üst örgütlenmesi, Kooperatiflerde dağılma ve tasfiye, Kooperatiflerde belge düzeni ve vergilendirme, Kooperatiflerde muhasebe, Kooperatiflerde kurumsal yönetim, Kooperatiflerde girişimcilik, Kooperatiflerde pazarlama, E-ticaret, İnsan kaynakları yönetimi ve etik kurallar hakkında eğitim verildi.  Oldukça ilgi gören eğitime İlçemizdeki kooperatiflerden 225 ortak katıldı. Eğitimin sonunda, Eğitim Sağlayıcı tarafından eğitimi tamamlayanlara kooperatifçilik eğitimi katılım belgesi verilecek. Geçerlilik süresi 8 yıl olan katılım belgesinde, kooperatifçilik eğitimini tamamlayanların adı ve soyadı, kimlik numarası, veriliş tarihi ve geçerlilik süresine ilişkin bilgilerin yanı sıra belge numarası ve benzeri bilgiler de  bulunacak.​