T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İlçe Müdürlüklerimizde Görev Yapan Ziraat Mühendislerine Yönelik Bitki Koruma Ürünü Kontrol Görevlisi Eğitimi Düzenlendi

Yayın Tarihi : 5.04.2024
Ülkemizde bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satışı ile ilgili iş ve işlemler 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmektedir.

 Bitki koruma ürünlerinin satışı ile ilgili olarak Yönetmelik gereği bitki koruma ürünü satmaya yetkilendirilmiş bayi ve toptancılar ile ruhsat sahibi firmalar ve bunlara ait bitki koruma ürünü depolarının kontrolü, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev yapan, bitki koruma ürünü kontrol görevlisi eğitimi almış kontrol görevlilerince yapılmaktadır.

Bu kapsamda ilgili yönetmelik gereği, İlçe Müdürlüklerimizde görev yapan Ziraat Mühendislerine yönelik bitki koruma ürünü kontrol görevlisi eğitimi düzenlendi. Eğitim Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Nermin ATALAY tarafından verildi. Eğitimde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik ile ilgili yürürlükte olan mevzuatlar, kontrol görevlilerinin görev ve yetkileri, sorumlulukları, denetim esnasında yapılacaklar ile sahada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantı sonunda Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü V. Ümit Uçar tarafından genel bir değerlendirme yapıldı.