15.5.2018 / Gösterim Sayısı : 100

Bozkurt'ta Fındık Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele

#2018.05.15 Bozkurt

Ülkemizde ve bölgemiz için sosyoekonomik değere sahip fındık yetiştiriciliğinde verim düşüklüğüne neden olan fındığın en önemli zararlısı olan fındık kurdu ile etkin bir mücadele yapılması gerekmektedir. Son yıllarda fındık kurdunun yanı sıra fındık bahçelerinde dalkıran ve fındık yeşil kokarcası zararlıları ile fındık bahçelerinde külleme hastalığı fındıkta kalite ve verimliliği etkilemektedir.

Bozkurt ilçesi Görentaş köyünde yapılan çiftçi eğitim toplantısında, İlçe Müdürü Hülya KARAASLAN ve Ziraat Mühendisi Mesut YAŞAKURT; fındık hastalık ve zararlılarıyla kimyasal mücadele ve kültürel önlemler hakkında bilgi verdi.

Ayrıca, ilçe zirai mücadele programında yer alan fındık kurdu zararlısına karşı kimyasal mücadele bahçelerdeki erkenci çeşitlerin mercimek iriliğine gelmiş olması sebebiyle; 12 Mayıs-02 Haziran tarihleri arasında yapılacağı,  fındık yetiştiricilerinin fındık bahçesi ilaçlamasını bu tarihler arasında yapmalarını ve arıcıların arılarını ilaçlama alanlarından çıkarmalarını, fındık kurdu zararlısının gündüz saatlerinde fındık üzerinde bulunmadığından, ilaçlamanın akşam serinliğinde (saat 18.00'den sonra) tek seferde yapılacağı, rüzgârlı ve yağışlı havalarda ilaçlama yapılmaması gerektiği belirtildi.

Fındık bahçelerinde külleme hastalığı ile fındıkta dalkıran  ve fındık kokarcası mücadelelerinin de Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında belirti görülen alanlarda yapılması gerektiği vurgulandı.

Fındık üreticilerine fındıkta külleme hastalığının seyri, zararının boyutu ve nedenleri ile mücadele yöntemleri anlatıldı. Hastalığın bu dönemde ve gelecek yıllardaki etkisini asgariye indirmek için kültürel önlemlerin önemi ve özellikle hastalık etmeninin yoğun olduğu fındık bahçelerinde mutlaka kimyasal mücadelenin yapılması gerektiği belirtildi.

Kimyasal mücadelede ise; ilk ilaçlamanın hastalığın bir yıl önce görüldüğü bahçelerde çotanak bağlama döneminde, diğer bahçelerde ise belirtiler görülür görülmez, Bakanlığımızca tavsiye edilen bitki koruma ürünleriyle yapılması önerildi. Tavsiye edilen ilaçlarla tavsiye edilen dozda hazırlanan ilaç karışımının tüm yaprakları yıkayacak şekilde uygulanması halinde mücadelenin olumlu etkisi olacağı anlatıldı.

Bitki koruma ürünleri uygulayıcılarının uygulama esnasında sigara içmemesi, eldiven ve maske takması, boş ilaç kaplarının tarım alanlarında bırakılmaması ve derelere atılmamasının çevre ve insan sağlığı açısından önemi vurgulandı.

''