Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü​Sinan CELEBİCAN
Şube Müdürü V.

(7) Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Projeye dayalı olarak kurulacak işletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak,
b) Bakanlıkça verilecek yetki çerçevesinde, kooperatifler ve diğer tarımsal örgütlerin ve iştiraklerinin kuruluşlarına izin vermek, izlemek ve denetlemek,
c) Çiftçilerin kooperatif veya birlik şeklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği teşvik etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin kurulması için teknik ve yetkisi dahilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek,
ç) İl dahilindeki çiftçi birlikleri ve ortaklıkları, döner sermaye işletmeler, vakıflar, tarım ürünlerini işleyen, pazarlayan şirketlerin kurulmasına yol göstermek, yardımcı olmak,
d) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin ilgili kısımlarını uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek, Bakanlığın ilgili konularda hazırladığı plan ve programların uygulanmasını sağlamak,
e) Kırsal kalkınma desteklerinin gerçekleştirilmesi ve kırsal kalkınma programları ile ilgili Bakanlık uygulamaları yönünde faaliyette bulunmak,
f) İlde tarımsal mekanizasyon düzeyinin artması için bu konuda Bakanlıkça belirlenmiş esaslar çerçevesinde faaliyette bulunmak,
g) Tarım ürünlerinin işlenip değerlendirmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve müteşebbisleri yönlendirmek,
ğ) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkânlarını artırmak amacıyla el sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak,
h) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgi ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,
ı) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,
i) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.
​SIRA NO
ADI VE SOYADIÜNVANI
​1
​Elife Gün KIYMAZ
​​Veteriner Hekim
2
Abdurrahman KARAKAYA
Ziraat Mühendisi
​3
Cihat SİPAHİZiraat Mühendisi
4
​Arzu DEMİRBAŞ
​Ziraat Mühendisi
​5
​Serkan KOÇ
​Ziraat Mühendisi​
​6
​Erkan DANA
​Ziraat Mühendisi​
​7
Faik SALCISu Ürünleri Mühendisi
​8
Neşe TARAKGıda Mühendisi
​9
Abdurrahim AVCIZiraat Teknikeri
​10
Hasan ÇAPARZiraat Teknikeri
​11
Yılmaz KENANZiraat Teknikeri
​12
Bayram ÇOŞKUNSOY
Gıda Teknikeri
''