Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü


​​Ahmet DENİZ
Şube Müdürü

1) Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Gıda ve yem güvenilirliliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını koruyucu tedbirleri Bakanlığın belirlediği esasları il düzeyinde yürütmek,
b) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim, işleme ve satış-pazarlama ile ilgili izin ve kayıtlarını yapmak, üretim, satış yeri ve toplu tüketim yerlerinin izleme, kontrol ve denetimlerini yapmak,
c) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin ihracat ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek,
ç) Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına göre üretilen ürünlerin gıda güvenirliği yönüyle denetimlerini yapmak,
d) Bakanlıkça verilen görev çerçevesinde gıda kalıntı izlemeleri yanında bireysel şikayet veya alo gıda ihbar hattına gelen şikayetlerle ilgili gerekli inceleme ve denetleme işlemlerini yürütmek,
e) Gıda ve beslenmeyle ilişkili olarak gerek bakanlıktan gelen, gerekse il düzeyinde belirlenmiş projelerle ilgili çalışmalar yürütmek,
f) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarları mevzuatı çerçevesinde belgelendirilmek, kaydını almak, izlemek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek,
g) Yem ve yem katkı maddelerinin üretim, işleme ve satış, ihracat, ithalat ile ilgili olarak gerekli kontrolleri ve işlemleri yapmak, denetlemelerini gerçekleştirmek,
ğ) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgileri ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençler için eğitim programlarını ve projeleri uygulamak,
h) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.


​SIRA NO
ADI VE SOYADIÜNVANI
​1
Esen KEBELİVeteriner Hekim
​2
Neslihan Deniz DEREVeteriner Hekim
​3
Semiha ÖZDEMİR
Veteriner Hekim
​4
Mahmut Gencer YÜCEL
​Veteriner Hekim
​5
Ahmet SİRKECİOĞLU
​Veteriner Hekim
6
Sevgi SİPAHİZiraat Mühendisi
​7
Sibel KARASALİHOĞLUGıda Mühendisi
​8
Burcu EMEKSİZOĞLU
Gıda Mühendisi
​9
​Nuray KORAL TEMUR
Gıda Mühendisi
​10
​Esra ŞENGÜL
​Gıda Mühendisi​
​11
​Ayça BİLGİN​​Gıda Mühendisi​
​12
​Ahmet ÖZTÜRK
​Gıda Mühendisi​​
​13
​Duygu TORUN
​​Ziraat Mühendisi​​
​14
Burhan KÜTÜKOĞLU
Teknisyen
''