Yasal Dayanak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kurulması; 06.04.2011 tarih ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 03.06.2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmündeki Kararname (KHK/639), 08.06.2011 tarih ve 27958 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kararname ile taşra teşkilatlarının kuruluşu da hükme bağlanmıştır. Kastamonu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde bu kanun hükmündeki kararname esaslarına göre faaliyetlerini sürdürmektedir.

''